Rasmus Eckhardt

(f. 1982) Bor og arbejder I København.

"Som udgangspunkt starter jeg med et større skitsearbejde, hvor jeg forsøger at indkredse og præcisere den idé som senere skal kaste et værk af sig.
Ved at have skitseret motivet mange gange, bliver ddt lettere at få placeret figurerne på det endelige værk.

En anstrengt økonomi betød at jeg ved et tilfælde begyndte at anvende træplader som bund. Samtidig eksperimenterede jeg med forskellige materialer og fandt at jeg med tørpastellerne kunne udtrykke det jeg ønskede.

Når pastellerne er påført, slibes og fejes de områder hvor jeg ønsker at motivet skal fortone sig. Nogle gange efterlades blot et par streger før et nyt lag af pastel, kul eller farveblyant påføres hvorefter processen gentages indtil fladen er mættet og fremstår vibrerende og levende.

Spartelmasse har jeg ofte brugt som maling i de tidligere arbejder på træplade. I nogle af de seneste værker findes stadig spor herfra, idet der med en murerspartel er trukket streger i den påførte spartelmasse for at stimulere indtrykket af lethed og luftighed.

Mit valg af farver er inspireret af andre kunstneres værker, fotos og tendenser i tiden, præget af min egen æstetik.

Kroppen fascinerer mig i sin mangfoldighed af bevægelser. Den kan udtrykke store følelser og i bevægelsen findes der både små og store dramaer.

Jeg forsøger ikke at gengive virkeligheden 1 til 1. Det der interesserer mig er det flygtige øjebliks magi.
En erindring som ikke kan fastholdes, men langsomt fortoner sig.
En følelse af at bevæge sig mellem drøm og virkelighed.
Derfor er figurer og baggrund ofte udviskede og transparente, for at forstærke oplevelsen af at man betragter noget flygtigt og drømmende”.

Udtaler Rasmus Eckhardt, Okt. 2020.

Next

Kurator og kunstsamler Jens-Peter Brask omtaler Rasmus Eckhardt således:

“Rasmus Eckhardts praksis er centreret omkring et dybdegående arbejde med maleriet. I sine værker benytter Eckhardt forskellige afbildningsformer til at portrættere mennesker i færd med en handling.

Eckhardts værker er ofte karakteriseret ved deres skrøbelige udtryk, fine penselstrøg og lyse nuancer. Skabelsen af værkerne begynder ofte med enten kridt eller pensel malet på træplade, og efterfølgende tilføjer Eckhardt de mange lag af farver og motiver som tilsammen skaber værkerne.

Afslutningsvis sliber Eckhardt værkerne, og skaber dermed en særlig overflade i malerierne, hvor farver fra maling og kridt bliver sammenblandet og skaber en ru overflade i værkerne.

Eckhardt arbejder med værkernes perspektiv og figurer på en særlig måde, hvor han inkorporerer dele fra virkeligheden og placerer dem i et univers, hvor værkernes perspektiver og figurer bringer forestillinger om en drømmende tilstand.

Værkerne kan opfattes som en fragmenteret virkelighed, hvor nogle af figurerne mangler deres ansigt, eller perspektiverne smelter sammen med baggrunden. Dette er med til at skabe værkernes overordnede udtryk, og giver beskueren en følelse af at befinde sig et sted imellem drøm og virkelighed”.

Next

SELECTED WORKS