KRISTIAN TOUBORG‘A deep hum’


9/10 – 9/11

A DEEP HUM


A Deep Hum er Kristian Touborgs udvidede blik på sansningens omformulering af æs­tetikken til en kontekstuel bevidsthed hos beskueren. Udstillingen refererer løst til Touborgs opvækst i provinsen og de sidste 8 år på Nørrebro. Udgangspunktet er stemninger fra byens udkant, hvor motiverne har deres eget sprog – et visuelt slang, der ifølge kunstneren ikke lader sig oversætte til ord.

A Deep Hum indeholder ni værker i et bredt spænd af medier – herunder to blæk­ malerier på massivt bly, et på presenning, et foto, to pigmenterede relief­paneler samt et scooterskjold og en boksesæk. I følge kunstneren selv består denne serie af værker, der uafhængigt af medie og hinanden giver en gennemsyret følelse af genkendelighed, som dog vanskeliggøres af fordøjelsens uensartede referenceramme.

Med Touborgs egne ord anslår A Deep Hum en lavmælt basgang med en dialekt, som ikke lader sig efterligne: ”En dyb brum­ men der minder om ens egen puls. En mumlen så lavfrekvent, at den ikke høres, kun fornemmes. En tyktflydende substans af en varm blå vibration i et udefinerbart rum. En fjern lyd af noget... Lyden af en stemning, der skal give genlyd hos besku­ eren og derved langsomt begynde at fun­ gere som en abstraktion – også selvom der er et konkret motiv. For mig ligger pointen i rummet mellem subjekt og objekt.”


Next

Med Touborgs egne ord anslår A Deep Hum en lavmælt basgang med en dialekt, som ikke lader sig efterligne: ”En dyb brum­ men der minder om ens egen puls. En mumlen så lavfrekvent, at den ikke høres, kun fornemmes. En tyktflydende substans af en varm blå vibration i et udefinerbart rum. En fjern lyd af noget... Lyden af en stemning, der skal give genlyd hos besku­ eren og derved langsomt begynde at fun­ gere som en abstraktion – også selvom der er et konkret motiv. For mig ligger pointen i rummet mellem subjekt og objekt.”

Værkernes motiver er afkodninger af stemninger og objekter fra Touborgs eget liv. Den stadigt stigende fascination af materialers rå og sanselige sprog trives i en kraftfuld symbiose med hans lette streg. Dette giver værkerne den dybde, som en svær fortælling kræver for at lykkes.

Den unge, provinsfødte kunster ska­ ber med porøst materiale i flere lag taktile værker, som ofte er kulturbetonede og har en intens fysisk tilstedeværelse. Med en særlig opmærksomhed på overflader, balancerer Touborg mellem abstraktion og figuration. Dette ses i gadens doku­ mentariske fragmenter, som i udstillingen fortæller historien om et øjeblik i et tids­ forankret miljø.

Kunstnerens krav om autenticitet har fordret brugen af industrielle processer og elementer såsom pigmenter fra bilin­ dustrien, massiv bly, opløsningsmiddels­ baseret blæk og teknikker, der historisk har været anvendt til industriel produktion.

Kristian Touborg er født i 1987. Han bor og arbejder på Nørrebro i København, og er ved at tage afgang fra det Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for Design. I 2013 vandt han førsteprisen på Kunstnernes Efterårsudstilling med videoværket (im)permanence. 

Benoni Rockall, gallerist

Next

IMAGES FROM THE EXHIBITIONNext

More Info

Sign up to our newsletter and we'll keep you updated on upcoming shows.

NEWSLETTER