Preben Fjederholt &
Peter Martensen
'SOUL'


01.02 - 09.03

'SOUL'Kunstneren Peter Martensen har jeg personligt fulgt i flere år. Ønsket om at vise en udstilling med ham kan jeg nu endeligt sige er lykkedes. Jeg har nydt enhver mulighed, jeg har haft som vidne til hans værker, oplevet IRL og tæt på. Hans evne til at fortælle historier, som ikke er lette at afkode, vækker lige dele forundring og forbløffelse i mig.

Særligt udstillingen 'From Grid to Romance' på museet BRANDTS står i min erindring som et lysende eksempel på, hvor vigtig en samtidskunstner Peter Martensen er.

Udstillingen 'Soul' er en speciel udstilling, eftersom den viser de to kunstnere i dialog. Peter Martensen viser værker, der netop er blevet færdiggjort i hans atelier i Odsherred. Preben Fjederholt døde alt for tidligt, allerede i år 2000. Udvalgte værker fra hans alt for korte karriere bliver vist i samspil med Peter Martensens spritnye værker.

De to kunstnere har en særlig fortid sammen, eftersom de var nære venner. Peter Martensen, var sammen med Preben Fjederholt til det sidste, og de to malere delte passionen for det kunstneriske. Deres forbundethed blev til et nært venskab, der rakte ud over deres professionelle virke og blev til et genuint kunstnervenskab.

Det er derfor ingen overdrivelse at sige, at det er unikt at kunne vise disse to kunstnere sammen på en udstilling i et mindre galleri i 2019. Det er en udstilling, hvor Peter Martensen har følelserne med fra A-Z, og som vil sende ekkoer ud til samtidens unge kunstnere, der har genopdaget de sensitive aspekter af kunsten og igen dyrker maleriet som et medie med uanede muligheder..

Udstillingen bærer titlen "SOUL". En titel der er åben for fortolkning hvilket malerierne også er. Samtidigt er det også et kendetegn ved de to kunstnerens værker at de tilstræber inderlighed og sjæl, deraf titlen.

Next

Introduktion til kunstnernePeter Martensen
Første gang, man står foran et Peter Martensen maleri, vil man muligvis opleve et motiv, som virker genkendeligt. Bruger man mere tid på værket, vil det muligvis udvikle sig til en gådefuld og sammensat oplevelse, der fremkalder undren og forvirring.

Peter Martensen er kendt for hans monokrome malerier med mænd i hvide skjorter eller kitler. Hovedpersonerne er ofte identitetsløse og bliver multipliceret i det samme maleri, set fra forskellige vinkler. Denne repetition i værkerne er blevet en visuel signatur i Peter Martensens kunst.

Malerierne åbenbarer sig som uudtømmelige kunstneriske mulighedsfelter, hvor drømme, refleksioner og udsagn om menneskets livsvilkår er under debat. Hvert maleri rummer en række narrative spor, som på en udfordrende måde åbner op for flere fortolkningsmuligheder. Peter Martensen fortæller således ikke én historie, men lader det være op til betragteren selv at tillægge billederne betydning.

PETER MARTENSEN (f. 1953)
1971-77 Det Fynske Kunstakademi, Odense
1982-84 Grafisk Skole på Det Kongelige Danske Kunstakademi

Peter Martensen er repræsenteret med værker på bl.a. Kastrupgårdsamlingen, Statens Museum for Kunst, Vejle Kunstmuseum, Kunstmuseet i Tønder, Göteborgs Kunstmuseum , Musée d'Art Moderne, Saint Étienne, og på Victoria and Albert Museum i London.

Peter Martensen arbejder også med video og lydperformance.

Preben Fjederholt
Jeg vil her lade Torben Weirups fine nekrolog være beskrivelsen af Preben Fjederholt.

Preben Fjederholt, billedkunstner, er død, blot 44 år gammel. Preben Fjederholt malede nogle svimlende smukke billeder i selvstændig forlængelse af den realistiske tradition. Landskaber og stilleben, interiørstudier og portrætter båret af såvel teknisk kunnen som en udpræget evne for at skabe længselsfulde og romantiske stemninger. Gengivelser af opstillinger kunne være båret af en stor og påtrængende tysthed i fortællingen.

Parkerne i hans malerier og scenerierne fra byerne rummede en isnende fornemmelse af sorg og ensomhed. Bag skønheden lå gåderne. Preben Fjederholts melankolske klangmaleri var imidlertid ikke en repetition af Hammershøi. Langt fra. Det afspejlede en moden og moderne, litterært og kunsthistorisk særdeles velorienteret kunstners overvejelser over maleriets relevans ved dette århundredeskifte: som de slørede og uldne, dunkle og douche farver i Preben Fjederholts maleri skabte en fornemmelse af melankoli, anvendte han umiddelbart umærkelige forskydninger, skæve vinkler, underlige skyggevirkninger, foruroligende perspektivforvrængninger og inciterende sammenblandinger af tidsaldre til at skabe en usikkerhed om fortællingen i billedet og dermed understrege, at der - i hvert fald ham - måtte mere til i dag end den blotte gengivelse af motivet, for at billedet var vedkommende.

Hans forankring i virkeligheden udsprang også af ønsket om at beskrive dens tvetydighed …

Torben Weirup
Berlingske TidendeNext

IMAGES FROM THE EXHIBITIONNext

More Info

Sign up to our newsletter and we'll keep you updated on upcoming shows.

NEWSLETTER