Jesper Palm
TRESPASSING

22/01 - 20/02

">

Der er næsten ingen grænser for, hvad vi kan se i den verden, som er tilgængelig for vores sanser, og som vi med et flot ord kalder for virkeligheden. Men samtidig må vi anerkende, at naturlovene alligevel sætter grænser for, hvad der kan ske samtidig og på det samme sted. Dvs. noget er stadig umuligt, og skal det gøres muligt, må vi forestille os det. Med andre ord: fantasien har stadig sit domæne. For der er stadig ting, der kun kan finde sted, hvis man skildrer dem i ord eller konkretiserer dem som billeder.

I sine seneste malerier har Jesper Palm stillet sig den opgave at skabe forestillinger, som kun er til stede i en særlig form for uvirkelighed, som han selv bygger op af fragmenter fra den verden, vi kender. Fragmenterne – og detaljerne - er realistiske nok, hvis man ser dem hver for sig. Det er i kombinationen af disse udvalgte dele, at det uvirkelige træder i karakter.

Et sådant billede kan være et naturligt hjemsted for kontraster, modsætninger og oplevelser, som man slet ikke møder i den natur, der ligger uden for maleriet. Kun en kunstners fantasi kan skabe betingelserne for disse møder, og Jesper Palm har givet sin fantasi vide tøjler. Med ham som kaptajn kan vi sejle langt ind i hvilket som helst landskab og lægge for anker ved netop den skyskraber, der passer os bedst. Og intet af det, som vi lægger mærke til i dette fantasiland, vil være usandsynligt eller forkert, så længe vi holder os inden for den ramme, som kunstneren har bredt ud for os.

Peter Michael Hornung
Kunstredaktør på PolitikenNext
">

TrespassingDet genkendelige er indgangen til mine malerier, men ikke i en realistisk forstand. Malerierne har sit udspring i en slags metaforiske gåder uden givne løsninger. De er fastholdt i iscenesatte tableauer. I billederne eksponeres eksistentielle spørgsmål, At få udsyn og indblik er centralt. Det er en form for erkendelsesrejse med krydsende spor i tid og rum.

Personerne befinder sig i opbrudssituationer eller i vegeterende selvforglemmende tilstande. Vi ved ikke, hvor de skal hen, eller hvor de kommer fra, blot at de er undervejs i ukendt land.

Egne fotografiske optagelser sammensat med billedmateriale fra bøger, blade og film, udgør oplæggene til mine malerier, hvor jeg med afsæt i en udførlig skitse- og drejebog varierer og sammensætter billedmaterialet i en elektronisk bearbejdning, til et nyt imaginært billedeunivers.

Det, der giver billederne deres egen sfære er, at de ikke i konventionel forstand kan opfattes som logisk opbygget i tid og rum. Samtidig er de ikke et totalt kaos, men derimod billeder, som ved nærmere eftersyn fortæller om et eget univers, der udfolder sig i drømmeagtige spor.

Der kan derfor samtidigt forekomme både nat og dag, ligesom flere årstider kan optræde i samme billede. Lyset kan falde ulogisk fra flere retninger, og en mellemgrund kan perspektivisk være ude af proportion med baggrunden.

Jeg ønsker bevidst at skabe et imaginært rum, hvor vante forestillinger af tid og rum langsomt undermineres hos beskueren. Et lille skub ind i en forunderlig verden. På samme måde som Niels Klim falder ind i en anden verden.

I billederne er skrøbeligheden eller skyggesiderne af tilværelsens foranderlighed anelsesfuldt eksponeret. I det ubestandige ligger såvel uudforskede muligheder, som iboende potentielle farer. Det er i dette grænseland, min billedverden tager sit afsæt.

Jesper PalmNext

IMAGES FROM THE EXHIBITIONNext
">

More Info

Sign up to our newsletter and we'll keep you updated on upcoming shows.

NEWSLETTER