Maria Torp

Notater

29.10 - 24.11

Maleriets mulighederVi ser billeder alle vegne. Vi ser verden i billeder, og bombarderes af visuelle indtryk hele tiden i en konstant strøm. Mange søger væk fra vores hektiske billedmættede verden, og ind på kunstmuseerne med en drøm om at finde kunstværker, som giver en oplevelse af nærhed og autenticitet. Vi snuser rundt, og søger efter noget som skal ”gribe os”. Hvad er det, som maleriet kan, som andre billeder vi ellers er omgivet af ikke tilbyder?

Et maleri er skabt af en person, med et ærinde. Ærindet kan være af håndværksmæssig art – ønsket om at omdanne maling på lærred til et visuelt udtryk. Nogle malere kan have en historie de ønsker at formidle eller en samtid, som de ønsker at kommentere. Malerier er forskellige. Et simpelt maleri kan have et enkelt ærinde – eksempelvis at være i en pæn farve og uden overraskelser fra gang til gang man ser på det. Et godt kunstværk har multiple ærinder, hvor eksempelvis håndværk, farve, streg, strøg, narrativ, referencer og samtid samles i en mesterlig enhed. Sådanne værker kan være umiddelbart tilgængelige, men de kan også være komplicerede at gå til. Det centrale er, at de indeholder mere end vi umiddelbart ser, og tilbyder os mere for hver gang vi giver os tid til at tage imod det. Værket har en agenda. Værkets agenda er det som maleriet vil os som beskuere. Værket er ikke noget vi skal ind og afkode. Det kommer til os, og udfolder sig for os, hvis vi giver os selv tid og maleriet opmærksomhed.

Maria Torps værker indeholder denne slags multiple lag. Ved første øjekast kan man umiddelbart aflæse at der er tale om et figurativt maleri. Vi ser ofte en person eller figur i en umiddelbart genkendelig situation. Men når man ser efter, vil der være overraskelser. Maria Torp kombinerer med håndværksmæssig præcision hendes figuration med surrealistiske elementer og et visuelt nærvær, kombineret med en intens energi. Motiverne forekommer umiddelbart genkendelige og billedskønne, men efterhånden som man lader værket åbne sig for ens sanser, kan man føle hvordan man som beskuer tilfredsstilles af den håndværksmæssige kunnen, farver og linjers dans, intensitet, motivernes narrative potentiale og den fornemmelse af samtidighed værkerne afspejler.

Det figurative maleri har opnået en fornyet interesse og status de senere år, og Maria Torp er en af de malere, som er med til at forny og udvikle feltet disse år.Karen Grøn,
Museums Direktør, Trapholt, Danmark

Next

The potential of paintingWe see images everywhere. We see the world in images, and we are inundated by a constant flow of visual impressions. Many people try to get away from our hectic, imagesaturated world into art museums, dreaming of finding artworks that offer experiences of intimacy and authenticity. We scout around and look for something that will ‘move us’. What can painting do that other images that surround us do not offer?

A painting is created by a person with a purpose. The purpose may be a matter of craftsmanship – a wish to transform paint on canvas into visual expression. Some painters may have a story they want to convey or a time on which they want to comment. Paintings differ. A simple painting may have a simple purpose – for example to be in nice colours and without surprises each new time you see it. A good work of art has multiple purposes, for example combining craftsmanship, colour, line, brushwork, narrative, references and the times in a masterly unity. Works like this may be immediately accessible, but they may also be complicated to take in. The central thing is that they involve more than we see directly, and offer us more each time we make the effort to receive it. The work has an agenda. The agenda of the work is what the painting wants of us as viewers. The work is not something we must penetrate and decode. It comes to us and unfolds for us if we give ourselves time and the painting our attention.

Maria Torp’s works contain this kind of multiple layering. At first glance you can directly read off the fact that this is a figurative painting. We often see a person or figure in an immediately recognizable situation. But when we look more closely, there will be surprises. With craftsmanlike precision Maria Torp combines her figurations with surrealistic elements, a visual presence and intense energy. The subjects seem immediately recognizable and picture-perfect, but as we let the work open up and affect our senses, we can feel as viewers the satisfaction of appreciating the craftsmanship, the dance of line and colours, the intensity, the narrative potential of the motifs and the sense of current relevance that the works reflect.

Figurative painting has aroused new interest and status in recent years, and Maria Torp is one of the painters who are helping to renew and develop the field.
Karen Grøn,
Museum Director, Trapholt, Denmark

Next

ARTISTS

CALENDAR

PAST EXHIBITIONS
Bo Rune Madsen
"Selvudsigt"
September 18 - October 8, 2021Per Ahlmann
"Hyperbell And Double Blinds"
May 5 - May 29, 2021Paco Pomet
"Recent Paintings"
February 20 - March 3, 2021Rasmus Eckhardt
"Luft"
November 7 - December 4, 2020Marco Reichert
"Active Now"
May 16 - June 12, 2020René Holm
"Silence"
May 16 - June 12, 2020Bo Rune Madsen
"Bule Boy Ammer Verden"
January 24 - February 22, 2020Christoffer Munch Andersen and Lars Christensen
"About paint"
October 25 - November 29, 2019Jesper Palm
"Et imaginært parallelunivers"
August 29 - September 1, 2019Per Ahlmann, Lars Christensen and Paco Pomet.
"Enter Art Fair 2019"
August 29 - September 1, 2019Paco Pomet
"No Places"
April 5 - May 18, 2019Preben Fjederholt & Peter Martensen
"Soul"
February 2 - March 9, 2019René Holm
" You like what you see "
October 26 - December 1, 2018Group Show
"Windowlicker"
May 25 - June 30, 2018Group Show
"Mostly abstract III"
March 16 - April 21, 2018Erik Jeor & Elvire Soyez
"L'Apesanteur"
February 09 - March 10, 2018
Exhibition made with support from
The Swedish Arts Grants Committee .Kasper Eistrup
"Diamonds To Dust""
November 03 - December 02, 2017Minjung Kim
"Editions"
October 13 - October 28, 2017Group Show
"What A Time To Be Alive"
September 09 - October 7, 2017Group Show
Code Art Fair: Per Ahlmann & Marco Reichert
August 31 - Sebtember 2, 2017Group Show
"Landscape Modern Oil Painting Canvas Painting Abstract Oil Painting Wall Hanging"
June 6 - July 22, 2017Group Show
"Unavailable Works"
May 5 - June 10, 2017Veo Friis Jespersen
"Alea"
April 7 - May 13, 2017Bo Rune Madsen
"Den Bulede Verden"
February 24 - April 1, 2017Marco Reichert & Per Ahlmann
"Consonance"
January 20 - February 18, 2017Remus Grecu
"Blind Soulmates"
November 14 - December 17, 2016Jaybo Monk
"See You Later"
October 14 - November 5, 2016Group Show
"Interplay"
September 2 - October 1, 2016Group Show
"Contemporary Perception"
July 1 - August 20, 2016Marco Mazzoni
"Monism"
May 13- June 25, 2016Joram Roukes
"POV"
April 1 - May 7, 2016Steven Cox
"Post No Bills"
February 26 - March 26, 2016Jesper Palm
"Trespassing"
January 22 - February 20, 2016Group Show
"Mostly abstract II"
November 13 - January 04, 2016Kristian Touborg
"A deep hum"
October 10 - November 11, 2015Sobekcis
"Fundamental"
August 14 - October 3, 2015Henrik Bülow
"Above"
June 5 - July 11, 2015Group Showp
"Berlin Aleksanderfilet"
May 8 - June 3, 2015Kasper Eistrup
"Book of love"
March 27 - May 5, 2015Group Show
"Shit I'm an artists artist"
February 27 - March 25, 2015Jaybo Monk
"There is no was"
February 06 - February 25, 2015Group Show
"Mostly abstract"
December 19 - February 04, 2015Helle Mardahl
"Home"
November 14 - December 17, 2014Rasmus Bjørn
"Between nature and darkness"
October 10 - November 11, 2014Group Show
"The unpretentious show"
September 10 - October 7, 2014Group Show
"Gennem byen sidste gang""
June 6 - August 3, 2014Ricky Allman
"The selfmade city: Denmark year 2573 "
April 25 - June 5, 2014Winnie Truong
"Rites of Passage "
April 4 - April 24, 2014

ABOUT

Galleri Benoni is a gallery with an ambitious yet relaxed atmosphere.

We aim to present contemporary artists working within a wide range of mediums.

We seek out art that excels in 4 parameters: Artistic skill, process, theme based approach and C.V. We will exhibit both Danish and international artists. We love many art genres, and will not confine the gallery space to one art form.

Instead we will welcome everything from underground Street Art, to a more pleasing aesthetic, and even show varying types of minimalism. We aim to uphold meaning, and a constant red thread, despite our diverse choice of Shows/exhibitions.

We will highlight work that equally emphazize skill & process. The works you can expect to see in our gallery aims to amuse, and engange viewers on a sentient emotional and inspirational level.

We want to include, rather than exclude. We welcome you to visit Galleri Benoni.

Dansk Galleri Sammenslutning ART GUIDE KOPENHAGEN

CONTRIBUTIONS
If you are an artist you are welcome to send us information about your work.
Although we cannot promise to answer every inquiry due to an overwhelming interest.

NEWSLETTER

Ved at indsætte din mailadresse i subscribe feltet, godkender du følgende:
Jeg giver hermed samtykke til, at Galleri Benoni sender mig nyhedsbreve via email med markedsføringsmateriale, tilbud og nyheder om kunst, kunstudstillinger samt relaterede tjenesteydelser. Samtykket kan altid tilbagekaldes. Jeg er oplyst om, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Galleri Benoni's Privatlivspolitik https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en, og om at jeg altid har ret til at gøre indsigelse mod behandling af mine personoplysninger, som nærmere beskrevet i Privatlivspolitikken / Privacy Policy

CONTACT